Twój pomysł
jest Twoją przyszłością...

O nas

Jesteśmy ekspertami w dziedzinie pozyskiwania funduszy europejskich oraz krajowych. Nasze działania cechuje profesjonalizm oraz indywidualne podejście do potrzeb inwestora, co pozwala uzyskać bardzo wysoką skuteczność w uzyskiwaniu dotacji.

Statystyki naszej działalności mówią same za siebie.

7
7 lat doświadczenia w pozyskiwaniu funduszy.
85
Ponad 85 zrealizowanych projektów.
90%
Aż 90% skuteczności złożonych przez nas wniosków.
615 mln zł
Ponad 615 milionów złotych pozyskanych funduszy.

Oferta

Nasza oferta jest skierowana zarówno do sektora prywatnego, jak i publicznego, a w szczególności:

 • przedsiębiorstw
 • jednostek samorządu terytorialnego
 • placówek medycznych
 • innych potencjalnych beneficjentów środków pomocowych

Swoją działalność prowadzimy na terenie całej Polski.


Zapoznaj się ze szczegółami naszej oferty.

Każde aplikowanie o środki unijne wymaga opracowania i przygotowania kompletu dokumentacji, których najważniejszym elementem jest wniosek o dofinansowanie uzupełniony o biznesplan lub studium wykonalności. Nasi specjaliści, w oparciu o szereg uregulowań, wytycznych i dokumentów, opracują dla Ciebie kompletną dokumentację, która pozwoli na skuteczne ubieganie się o unijne wsparcie.

Chcemy, abyś przystępując do aplikowania o fundusze unijne miał świadomość swojego potencjału i możliwości, dlatego też przed przystąpieniem do prac nad projektem oceniamy szanse jego powodzenia i wspólnie podejmujemy decyzję o dalszych działaniach.

W ramach usługi związanej z pozyskiwaniem dofinansowania oferujemy:

 • analizę możliwości aplikowania o fundusze unijne oraz dobór optymalnego programu pomocowego
 • wstępną ocenę merytoryczną projektu
 • przeprowadzenie optymalizacji szans uzyskania dofinansowania - doradztwo w zakresie dopasowania i modyfikacji inwestycji pod kątem obowiązujących kryteriów wyboru projektów
 • opracowanie dokumentacji aplikacyjnej oraz pomoc w skompletowaniu pozostałych niezbędnych załączników
 • pomoc w pozyskaniu i doborze źródeł finansowania projektu (kredyt/leasing)
 • złożenie dokumentacji we właściwej Instytucji Wdrażającej
 • monitoring procesu oceny wniosków

Udzielamy gwarancji pozytywnej oceny formalnej przygotowanej przez nas dokumentacji.

Pozyskanie unijnego dofinansowania to dopiero połowa sukcesu. Równie ważne - i nierzadko bardziej skomplikowane, niż napisanie dobrego wniosku aplikacyjnego - jest bieżące prowadzenie projektu oraz jego końcowe rozliczenie.

W ramach naszych usług oferujemy kompleksowe zarządzanie projektem obejmujące:

 • pomoc przy skompletowaniu załączników niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowanie
 • wsparcie w zakresie procedury przetargowej
 • sporządzanie i składanie wniosków o płatności pośrednie oraz płatność końcową
 • pomoc w zakresie gromadzenia i archiwizacji dokumentacji projektowej, w tym umów, zamówień, faktur, przelewów, protokołów odbioru itp.
 • przygotowywanie okresowych sprawozdań i innych dokumentów proceduralnych
 • wsparcie w wypełnianiu obowiązków promocyjnych
 • monitoring projektu na każdym etapie jego realizacji
 • przygotowanie i nadzór podczas kontroli Instytucji Wdrażającej

Korzystając z naszych usług możesz mieć pewność, że dokumentacja aplikacyjna zostanie przygotowana w sposób rzetelny, terminowy i zgodny z wytycznymi programowymi. Twój projekt zostanie skutecznie zrealizowany, zgodnie z przyjętymi założeniami, a dofinansowanie unijne w postaci środków pieniężnych znajdzie się w krótkim czasie na Twoim koncie.

Kontakt

"EuroConsulting" Fundusze strukturalne
Magdalena Łapińska, Robert Łapiński s.c.

al. Jana Pawła II 72 lok. U1
15-753 Białystok
+48 606 550 353

Formularz kontaktowy